SELAMAT DATANG

Sekolah merupakan antara institusi yang mempunyai peranan yang besar dalam usaha membendung generasi Malaysia daripada terlibat dengan pengaruh dadah dan rokok. Sekolah berperanan mendidik, mencegah dan memberi kesedaran kepada generasi pelajar daripada terperangkap dengan penagihan dadah dan rokok. Bertepatan dengan fungsi yang dinyatakan, SMK Dusun Nanding telah mengambil langkah positif dengan melibatkan diri dalam program PPDa bagi membantu warga sekolah khususnya dalam membanteras penyalahgunaan dadah dan rokok